SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI

Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklüyor.
site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için özel olarak geliştirdiği Site Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.
Siz de Site Ortak Alan Sigortası yaptırın hem ortak yaşam alanlarında güvende hissetmenizi sağlayalım hem sorumluluklarınızı paylaşalım!

Hangi riskler güvencemiz altında?
•        Yangın, yıldırım, infilak
•        Deprem
•        Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
•        Diğer yangın ek teminatları
•        Dolu
•        Komşuluk – kiracılık mali mesuliyet
•        Hırsızlık
•        Cam kırılması
•        Kira kaybı
•        Kasa yangın
•        Kasa hırsızlık
•        Üçüncü şahıs mali mesuliyet
•        İşveren mali mesuliyet
•        Taşınan para
•        Emniyeti suistimal
•        Elektronik cihaz
•        Taşınabilir Cihaz
•        Makine kırılması
•        Taşınmaza bağlı hukuksal koruma