MUHASEBE HİZMETLERİ

Bir işletmenin en önemli bölümlerinin başında Muhasebe Birimi gelmektedir. İşletmelerin büyüklüğüne veya kapasitesine bakılmaksızın gelir ve giderinin kayıt altına alınması, sonunda kar amacı da olmasa bile, diğer bir ifade ile hesaplarının tutulması zorunlu olmaktadır. Bu tür yerlerde kar amacı güdülmediğinden dolayı gelir – giderin yapılan bütçeye göre yapılması elzem bir durumdadır
günümüzde finansal ve mali işlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile yapmaktadır. Bilgisayar tabanlı yazılımlar sayesinde bilgiler daha kolay saklanmakta, istetilen bilgiye daha kolay ulaşılmaktadır. Yazılımlar sayesinde işletmeler, mali bilgilerine daha çabuk erişerek işlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir şekilde alabilmektedir.
yönetmekte olduğumuz yerlerde muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında, her an denetçilerin ve yöneticilerin erişimlerine açık olacak şekilde güncel, şeffaf olarak tutulmaktadır
muhasebe / bütçe hazırlanması ;
bütçe öncesi mali tabloların analizi
ihtiyaç ve taleplerin değerlendirililmesi
tasarruf amaçlı bütçe yapılması
oluşturulan bütçenin yön. Kurul. Sunulması

muhasebe / defter tasdiki ;
defter tasdiklerinin yapılması
defterlerin denetime açık bir şekilde muhafazası

muhasebe / tasarruf bilgileri ;
aylık mali raporların incelenmesi
gider kalemlerin mercek altına alınması
gerekli tasarruf tedbirlerin geliştirilmesi
banka hesaplarının aktifleştirilmesi, aidat tahsilat sisteminin kurulması, haftalık mali durum tabloların hazırlanması, site yönetimi mali durumuna göre öncelikli ödemelerin yapılması, vergi, sgk, personel maaşı ve cari ödemelerin yapılması, elektrik , doğalgaz, iski, faturaları ödemeleri