MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yaptığı işler arasında gelir giderleri firma için değil devlet için tutmak bulunan, aylık dönem zarflarında katma değer beyannamesi, 3 aylık dönemler için muhtasar beyannamesi hazırlamak ve gerekli tahakkuk fişini almak, firmaya ödetmek, geçici gelir beyannamesi vs. gibi işleri de bunlar yapmaktadır. Firmalar mali idarelerle olan tüm alışverişlerinde, tüm raporlamalarında kanun gereği Mali Müşavir kullanmak zorundadırlar.

Firmanın kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar maliyeye verilecek tüm beyannameler, raporlar ve bildirgeler bir mali müşavir aracılığı ile gönderilmekte, Mali Müşavirler bu pozisyonları ile firma ile Kamu İdareleri arasında bir tampon görevi oluşturmaktadırlar.

Özetle : kara kutunun da kara kutusudur.