MALİ DENETİM

Mali Denetim; bütçe uygulamalarına ilişkin olarak kamu idaresinin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır.

Mali Denetim 1. Aşama; harcama yerlerinin (tahakkuk alanları, daireler vb) bağlı olduğu muhasebe biriminde yürütülen muhasebe denetimidir. Bu aşamada muhasebe düzeninin yeterliliği, tekil mali işlemlerin doğruluğu (hatadan arınmışlık), kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluk araştırılır. Bu denetimin sonucuna göre sorumluların (tahakkuk personeli, sayman ve diğerleri) beraatı veya zimmeti hükme bağlanarak, haklarında yargı ilamı düzenlenir.

Mali Denetim 2. Aşama; kamu idaresinin genel mali fotoğrafı olarak tanımlayabileceğimiz mali tablo, mali rapor ve beyanlarının doğruluk, açıklık ve samimiyetsizliğininde tespitine yönelik çalışmalardır. Kamu idaresi hesabı (bütçe kesin hesabı), o idarenin strateji geliştirme başkanlığı tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından ilgili mercilere sunulur. Bu bağlamda denetimin sonucu, söz konusu mali tablo ve raporların doğruluğunun ve kaynaklarına uygunluğunun teyit edilip edilmemesidir. Bu teyit işleminin literatürdeki adı Uygunluk Bildirimidir. Kısaca yönetilen yerin olmazsa olmazıdır. Bu anlamda uzun  yıllar görev almış ve devletin üst kademelerinde çalışmış mali işlerden sorumlu personelimiz, tecrübe, bilgi ve birikimlerini sizler için çalıştırmaktadırlar.