HUKUKİ DESTEK

İyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde, komşuluk hukukuyla uzlaşma sağlanamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat Mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili Yasa Hükümleri uygulanır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki hizmetimizin ana konusu koruyucu hukuk hizmeti vermektir.
Yönetim planının KMK  ve ilgili yasalara uygun yapılmasına katkı sağlanır.
Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması konusunda destek sağlanır.
Kat malikleri kurulunun almış olduğu kararların hukuka uygunluğunu kontrol eder ve hukuki destek sağlar.
Yönetim kurulu kararlarının yazılması konusunda destek sağlamak
Ortak giderlerinin tahsili konusunda destek sağlar.
İş sözleşmesi düzenlemek,
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen 3.şahıslar hakkında destek sağlar
Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi işlerini yapmak
• Üçüncü kişilere yapılan sözleşmeleri düzenlemek ve sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması