GÜVENLİK

GÜVENLİK

Güvenlik, birey ya da toplumun huzur içinde yaşaması, iç ve dış tehditlere karşı korunabilme yeteneği ve kapasitesidir Gün geçtikçe nüfusu artan büyük şehirler, gittikçe karmaşıklaşan kent hayatı ve buna bağlı olarak ürkütücü boyutlara ulaşan suç oranları, güvenlik kavramına yeni bir boyut daha getirmiştir Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır Neticede özel güvenlik görevlilerinin de bazı istisnai durumlarda Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin kullandığı bazı kamusal yetkileri kullanma imkanı tanınmıştır. Bu sebeplere bağlı olarak firmamız yaşam alanlarınızı en iyi şekilde korumak üzere profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir .